.. τον κύκλο αποτελούν

Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές ηλικίες,
χωρίς στερεότυπα ή διακρίσεις.
Ο καθένας βάζει το κομμάτι του στο κύκλο.

Η συλλογική μας δράση αποτελεί μια μορφή πληθοπορισμού (crowdsourcing).
Οι συμμετέχοντες στοχεύουν στο να αποτελέσουν ένα μηχανισμό επίλυσης προβλημάτων της πόλης αλλά και της περιοχής των Δελφών χωρίς να αντικαθιστούν αλλά υποστηρίζοντας θεσμούς ή υπαλλήλους.

Οι πολίτες και φίλοι των Δελφών συνεισφέροντας τη συλλογική εθελοντική εργασία μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το καταστατικό του σωματείου, ωφελούνται οι ίδιοι βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους καθώς βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων.

Mamun Srizon

Ο Σκοπός μας


Πολιτισμός

Η προαγωγή του κοινωνικού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών του Σωματείου και των κατοίκων.

Ανάπτυξη

Η πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική ανάπτυξη του Δήμου Δελφών.
Η προβολή και ανάδειξη του τόπου καθώς και όλων των τουριστικών προϊόντων που διαθέτει η πόλη συνολικά αλλά και η ευρύτερη περιοχή των Δελφών.

Aλληλεγγύη

Η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής γενικότερα, απαλλαγμένης από κάθε είδους κομματισμού, φανατισμού, διχόνοιας, ρατσισμού, σωβινισμού, ιδιοτέλειας και άλλων ενεργειών,.